Anjali Yoga Studio
Welcome to Anjali Yoga Studio

Přátelské Setkání v Anjali pro tvořivé

NEDĚLE 4.12. 13:30 - 17h

Přineste si něco na kreslení či malování, dílka která čekají na dokončení, i něco dobrého na zub :) 


Iyengar jóga v Portugalsku 7.-14.6.2017

O Anjali

About Anjali

Vítejte v Anjali, místě, kde se můžeme přiblížit své vnitřní podstatě. Věnujeme tento prostor především sdílení jógového umění BKS Iyengara a jeho rodiny.

Přenesení dlaní před srdce nás připravuje pro komunikaci s božstvím v sobě, přináší jasnost a rovnováhu pro vnitřní utřídění myšlenek, propojuje pravou a levou stranu mozku, aby se inteligence racionální mysli a naší osobnosti, mohla setkat s inteligencí srdce a být v harmonii.

***

Welcome to Anjali, a place where we come closer to our inner being within, a place dedicated mostly to the teachings of BKS Iyengar and his family.

Pressing our hands into Anjali mudra prepares us to connect with the Divine, invokes the special clarity in our minds, connecting right and left sides of the brain so that the intelligence of the mind and intelligence of the heart can merge and bring us into the harmony.