Iyengar jóga

Toto je certifikační značka, se kterou jsou lektoři, kteří složili zkoušky pod Českou Asociací Iyengar jógy, oprávněni nazývat takto lekce a vyučovat ryzí, nepozměněnou a s jinými metodami nemíchanou metodu dle BKS Iyengara.

Certifikace slouží pro udržení vysokého standardu jedinečné a funkční metody.  Důrazně doporučujeme studentům, aby si ověřili vzdělání či reference na učitele, který prezentuje či vyučuje Iyengar metodu viz. poznámka níže.

Na webu České Asociace Iyengar jógy najdete studia a lektory, kteří mohou oficiálně IY vyučovat. 


Rodina Iyengar

V Indii je Iyengar jóga známá jako Patanjali yog, jelikož výuka Iyengarovy rodiny je pevně zakotvena v tradiční osmi stupňové cestě, a Patanjaliho jóga sútrách.

Guruji Bellur Krishnamacharya Sundararaja Iyengar se za svého života stal legendou a díky němu tuto metodu praktikujeme. Opustil své tělo v srpnu 2014. V Puně stále žijí a učí syn Prashant, dcery Geeta a Sunita a vnučka Abhijata. V RIMYI institutu vyučuje mnoho dalších učitelů, kteří s Gurujim strávili několik dekád.

B.K.S. Iyengar roztřídil a popsal přes 200 klasických jógových pozic a 14 druhů dechových technik, od základních až po pokročilé. Toto vyšlo v jeho nejznámější knize Light on Yoga, která je dodnes inspirací pro miliony praktikujících po celém světě. Tato kniha vyšla i v českém jazyce pod názvem Výklad Jógy

Lekce Iyengar jóga

Technika Při provádění ásan se Iyengar yoga zaměřuje na detailní provedení a přesnost v nastavení těla a postupné vstupování do pozice, které má smysl pro jednotlivé části těla. 

Pomůcky Pomůcky nejsou primárním nástrojem metody. Ale když je třeba, lektor využívá pomůcky buď k dopomoci studentovi, či jako "oživující a směrující " nástroj např. otupělé a nevědomé oblasti zad. Setkáte se např. s pásky, bloky/cihlami, polštáři různých velikostí a tvarů, prkýnky, židlemi, lavicemi, nebo dekami jako s pomocníky při provádění ásan. Pomůcky umožňují studentům provádět ásany správně, správným směrem, s minimálním rizikem zranění či přehnaného protažení, a pozice jsou dostupné jak mladým tak starším lidem. Starší lidé či zranění studenti mohou také mít z ásany užitek, jsou-li plně "podepřeni" pomůckami a nemusí tolik namáhat svaly a tělo.

Sekvence a pořadí ásan (sequencing) Určité řazení pozic za sebou je založené na tom, že ásany jsou efektivnější, pokud se dělají v určitém sledu. Umění řazení pozic do sekvencí vychází z dlouholetého studia lektorů této metody, a vlastní zkušenosti souvislostí v těle.

Čas strávený v pozici Tím, že student spočívá delší dobu v ásaně a nechává ji působit na tělo a mysl hlouběji, zlepšuje většinou vztah mezi sebou/svou myslí a vlastním cvičením. Student má čas vstřebat vyučované, "neutíká z ásany". Asana může být aplikována na kteroukoliv situaci, v asaně se učíme o sobě.

Pranayama Po vystavění pevného základu v ásanách do své praxe studenti přidávají pranayamu, neboli prodlužování dechu. Metoda opět je postupná, pomalá, ne násilné vynucování toku prány. "You cannot force the prana, that is disrespect to prana, free flow of prana will come only after long and steady practice" Guruji Iyengar

Meditace v akci znamená v Iyengar józe meditovat na pozici, kterou provádíme. Mysl je směřována do všech částí těla. Nejprve studenti zažívají útržkovitou pozornost a mysl se v pozici podle instrukcí pohybuje z jedné části těla do druhé. Postupně začnou s tréninkem absorbovat všechny části těla rovnoměrně a celá pozice i akce v ní se začínají integrovat. Mysl se vytrénuje k tomu, že je schopna proniknout hlouběji do vědomí pozice, tak abychom ji vnímali na vyšší úrovni a celistvosti. Tehdy teprve zažíváme ásanu. Tento proces trvá měsíce a roky praxe a je o dlouhodobém studiu.

Kvalita vyučujících Učitelé Iyengar jógy studují v Čechách tři roky, aby získali úvodní certifikát Introductory. Poté mohou pokračovat v pokročilejších (Intermediate junior I, II, III) a Seniorních stupních certifikace (Intermediate Senior I,II,III), až k velmi pokročilým (Advanced Junior I,II) a Advanced Senior (I,II), které několika lidem na světě udělili BKS Iyengar a nyní Geeta Iyengar.

V současnosti je nastaven přísnější způsob zkoušení i přistoupení ke zkouškám. Přáním Iyengar rodiny není produkovat více učitelů, ale vzdělávat nové generace k hodnotám jógy, a udržet ryzí metodu předávanou Gurujim. Učitelský výcvik v dané zemi musí být schválen místní asociací Iyengar jógy.

POZNÁMKA: V současnosti se objevují učitelé, kteří po absolovování seminářů či jednotlivých lekcí této metody, případně jiných učitelských kurzů začnou vyučovat s pomůckami či tvrdit, že učí vlastně Iyengarovu metodu. Najdou se i tací, kteří dělají nebezpečné věci s lidmi, které viděli na jiných lekcích, bez celistvějších znalostí, kdy studenti nejsou připraveni, ale i nebezpečné korekce a dopomoci v pozicích. Zdůrazňujeme, že studenti cítí zásadní rozdíl po praxi tělesně i psychicky, když lektor projde celým vzděláním a má letitou zkušenost a vstřebané principy výuky a vlastní praxe. Lektor IY neosahává a jinak nevhodně se nedotýká studentů, pokud je třeba, nejdříve koriguje slovně, případně dává jasné a přesné korekce a cítí jakou sílu použít u dané opravy. Korekce v IY metodě nejsou hrubé ani násilné! Pokud si nejste jisti a máte s tímto zkušenost, zeptejte se na reference o učitelích pokročilých lektorů. (např. v Iyengar Institutu Praha či Iyengar centru Brno) případně lektorů s certifikací, kteří jsou uvedeni na stránkách Asociace Iyengar jógy.

Blog ze studijní cesty do Puny